Obsługa klienta w social media

Obs uga klienta w social media Je li chcesz pozyskiwa nowych klient w zdobywa rekomendacje i polecenia stworzy grup oddanych ambasador w marki pomo e Ci w tym m j ebook Jedyna taka publikacja na rynku kt ra zapewni Ci komplekso

 • Title: Obsługa klienta w social media
 • Author: Monika Czaplicka
 • ISBN: 9788394333904
 • Page: 299
 • Format: ebook
 • Je li chcesz pozyskiwa nowych klient w, zdobywa rekomendacje i polecenia, stworzy grup oddanych ambasador w marki, pomo e Ci w tym m j ebook.Jedyna taka publikacja na rynku, kt ra zapewni Ci kompleksow wiedz , kt r mo esz od razu wdro y w swojej organizacji, niezale nie czy masz jednoosobow firm czy kierujesz zespo em social media w korporacji Zdob d przewag naJe li chcesz pozyskiwa nowych klient w, zdobywa rekomendacje i polecenia, stworzy grup oddanych ambasador w marki, pomo e Ci w tym m j ebook.Jedyna taka publikacja na rynku, kt ra zapewni Ci kompleksow wiedz , kt r mo esz od razu wdro y w swojej organizacji, niezale nie czy masz jednoosobow firm czy kierujesz zespo em social media w korporacji Zdob d przewag na rynku, dzi ki wyj tkowej obs udze klienta.Odpowiem Ci w nim na popularne pytania z jakich narz dzi korzysta , co mierzy , na czym polega klientocentryzm i jak sta si tak mark , jakie s typy klient w i jak sobie z nimi radzi , jak strategi obs ugi klienta przyj , jak szybko odpowiada , jak radzi sobie z niezadowolonym klientem,a dzi ki temu b dziesz ju wiedzia jak osi gn zaplanowane cele i zwi kszy sprzeda oraz lojalno klient w.Ebook zawiera wiedz teoretyczn , wiczenia, dane statystyczne, case study, narz dzia oraz raport z obs ugi klienta w social media w Polsce z 2014 roku.100 stron15 r nych danych z USA o obs udze, du o z Polski13 wicze indywidualnych i grupowychponad 20 przyk ad w obs ugi screen w 6 narz dzi12 ramko tip w4 schematytroch wykres w1 manifest

  • Obsługa klienta w social media >> Monika Czaplicka
   299 Monika Czaplicka
  • thumbnail Title: Obsługa klienta w social media >> Monika Czaplicka
   Posted by:Monika Czaplicka
   Published :2019-09-02T10:48:25+00:00

  2 thoughts on “Obsługa klienta w social media

  1. Monika Czaplicka Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Obsługa klienta w social media book, this is one of the most wanted Monika Czaplicka author readers around the world.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *